Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи, організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією

«МОНТАЖНИК СИСТЕМ УТЕПЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ» 

1.  Професія –   Монтажник систем утеплення будівель

2.  Код – 7129

3.  Кваліфікація – 3 розряд

4.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: загальні відомості про основні види систем теплоізоляції будівель,  клейових розчинів, кріпильних деталей; перелік матеріалів й виробів, а також їх характеристики, що забезпечують експлуатаційну надійність і довговічність систем теплоізоляції; допуски під час монтажу систем теплоізоляції; плавила, послідовність та умови виконання робіт із монтажу, підготовчих робіт; правила транспортування й складування матеріалів; правила та порядок приготування клейових сумішей і способи їх нанесення на поверхню плити утеплювача; технологічну послідовність наклеювання плит утеплювачів до основи; основні правила організації верхолазних робіт; основні вимоги якості матеріалів і виконання робіт; правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо; правила безпечного використання страхувальних тросів, канатів, запобіжних і безлямочних монтажних поясів, монтажних однорольних блоків; норми безпечного використання верхолазного спорядження; правила безпечної роботи з ручними та механічними лебідками, талями; правила в”язання  вузлів для з”єднання тросів і канатів; правила використання сигналів, а також порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів; основні види, призначення та правила користування ручним, механізованим, пневматичним, електричним інструментом, монтажними пристроями, устаткуванням, механізмами; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; прийоми надання долі карської допомоги; правила і норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті до 25 м.

Повинен уміти: Виконувати найпростіші роботи під час монтажу систем утеплення будівель.

5. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

-  раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

-  дотримуватися вимог технологічного процесу;

-  не допускати браку у роботі;

-  знати і виконувати  вимоги нормативних актів з безпеки праці та охорони  навколишнього середовища;

-  дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-  використовувати, в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (аварії, пожежі, повені тощо);

-  знати основи інформаційних технологій.

 

6. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Базова або повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

7. Сфера професійного використання випускника

Виконання робіт із монтажу систем утеплення огороджуючих конструкцій будівель житлового, соціального та промислового призначення; утеплення нових будинків і тих, що перебувають в експлуатації.

8. Специфічні вимоги

Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 18 років.

Стать: жіноча, чоловіча.

          Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «ШТУКАТУР»

1. Професія  - 7133.2    Штукатур

2. Кваліфікація: 2 розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види основних матеріалів, що застосовуються для виконання штукатурних робіт та виготовлення гіпсових плит для  коробів вентиляції;  найменування та призначення ручних інструментів та пристроїв; способи приготування розчинів, крім розчинів для штукатурки спеціального призначення та декоративних; способи підготування поверхонь під штукатурку.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   дотримуватися норм технологічного процесу;

в)    не допускати браку в роботі;

г)    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)   використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Повна, базова або неповна базова загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Загально-будівельні роботи.

7.    Специфічні вимоги

7.1.  Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

          7.3. Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «ШТУКАТУР»

1.   Професія - 7133.2  Штукатур

2.   Кваліфікація: 3 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт, призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей; склад мастик для кріплення сухої штукатурки; способи улаштування вентиляційних коробів.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   дотримуватись норм технологічного процесу;

в)    не допускати браку в роботі;

г)    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)   використовувати в разі необхідності засоби попередження й усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

є)  знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Штукатур” 2-го розряду:

за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Штукатур” 2-го розряду не менше 1 року.        

Наявність посвідчення такелажника в разі стропування  вантажів:   піддонів,   контейнерів,   вантажозахватних пристроїв тощо.

6. Сфера професійного використання випускника. Загальнобудівельні роботи.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3 Медичні обмеження

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «ШТУКАТУР»

1.  Професія – 7133.2       Штукатур

2.  Кваліфікація: 4 розряд

3.  Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: склад та способи приготування декоративних розчинів, розчинів для штукатурки спеціального призначення та бетонів для торкретування; види та властивості сповільнювачів та прискорювачів тужавлення; властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі розчини, розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила користування ними; способи виконання поліпшеної штукатурки; способи промаячування поверхонь; будову розчинонасосів, цемент-гармати та форсунок до них; будову затиральних машин; вимоги до якості штукатурних робіт; способи механізованого нанесення розчинів й торкретування поверхонь.

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

4. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   дотримуватись норм технологічного процесу;

в)    не допускати браку в роботі;

г)    знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д)   використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є)  знати інформаційні технології.

5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – „Штукатур” 3-го розряду:

за умови продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією „Штукатур” 3-го розряду не менше 1 року.        

6. Сфера професійного використання випускника

Загально-будівельні роботи.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3 Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «МАЛЯР»

1.   Професія: 7141.1 Маляр (будівельні роботи)

2.   Кваліфікація: 2 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: види основних матеріалів й сумішей, що застосовуються під час виконання малярних і шпалерних робіт; способи підготовлення поверхні для фарбування та обклеювання; найменування та призначення ручного інструменту та пристроїв.

Повинен уміти: виконувати найпростіші роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4.    Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього  середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення  природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати  основи інформаційних технологій.

5. Вимоги  до  освітнього  рівня  осіб,  які  навчатимуться   в  системі
професійно-технічної освіти

Повна загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

6. Сфера професійного використання випускника

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7.    Специфічні вимоги

1.Вік: по закінченню терміну навчання - не менше 17 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

3.Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «МАЛЯР»

1.             Професія: 7141.1 Маляр (будівельні роботи)

2.             Кваліфікація: 3 розряд

3.             Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: властивості основних матеріалів і сумішей, що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; основні вимоги до якості фарбування; будову механізмів для приготування та перемішування шпаклювальних сумішей; способи варіння клею; способи розкроювання шпалер.

Повинен уміти: виконувати прості роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4.    Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   додержуватись норм технологічного процесу;

в)    не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності асоби попередженні і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології

5.    Вимоги до освітнього рівня  осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти

Попередній освітньо–кваліфікаційний рівень – «Маляр (будівельні роботи)» 2-го розряду:

- за умови продовження первинної професійної підготовки у професійних навчальних закладах першого, другого та третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації, стаж роботи за професією «Маляр

(будівельні роботи)» 2-го  розряду не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7.    Специфічні вимоги

1.  Вік: по закінченню терміну навчання - 16,5 років.

2. Стать: чоловіча, жіноча.

      3, Медичні обмеження.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників) за професією «МАЛЯР» 

1.   Професія: 7141.1  Маляр (будівельні роботи)

2.  Кваліфікація: 4 розряд

3.   Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних та шпалерних робіт; вимоги до якості пофарбованих та обклеєних поверхонь; способи приготування фарбувальних сумішей для виконання малярних робіт; будову та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім агрегатів високого тиску); будова та принцип дії шпалерорізальних машин; будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій, розчинонасосів; вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних, шпалерних, штукатурних робіт; вимоги до якості виконання робіт; правила дотримання пожежної та електричної безпеки; правила роботи на підмостках та драбинах; правила дотримання вимог з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Повинен уміти: виконувати роботи середньої складності під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь.

4.    Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а)    раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б)   додержуватись норм технологічного процесу;

в)    не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередженні і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати  основи інформаційних технологій.

5.    Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі   професійно-технічної освіти

Попередній освітньо-кваліфікаційний рівень – «Маляр (будівельні роботи)» 3-го розряду:

- при умові продовження первинної професійної підготовки в професійно-технічних навчальних закладах ІІ-ІІІ кваліфікаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Маляр (будівельні роботи)» 3-го розряду не менше 1 року.

6.    Сфера професійного використання випускника 

Будівництво завершених будівель; цивільне будівництво: завершальні будівельні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту.

7.    Специфічні вимоги

1.Вік: по закінченню терміну навчання - 18 років.

2.Стать: чоловіча, жіноча.

3.Медичні обмеження.