Учнівське самоврядування

Наші учні

Про розвиток учнівського самоврядування в КВПУ будівництва і дизайну.

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України „Про професійно-технічну освіту”) є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

 Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.    

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

         Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України „Про молодіжні та дитячі громадські організації", чинним законодавством.

Девіз Ради учнівського самоврядування:"Створи себе сам".

Метою Ради учнівського самоврядування є:

1.Активізація процесу діяльності органів учнівського самоврядування на рівні училища, участь молоді в прийнятті рішень.

2.Захист прав та інтересів дітей на різних рівнях.

3.Всебічна реалізація учнями своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей.

4.Створення умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її до участі у прийнятті рішень.

5.Налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників ради та реалізація спільних проектів.

6. Розвиток творчого потенціалу дітей та юнацтва, захист їх прав та інтересів, залучення до участі у громадському житті.

Завданнями Ради учнівського самоврядування є: об'єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей; формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціально активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої  на задоволення соціальних, економічних,  творчих, духовних та інших інтересів; сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню молоді; розвиток власного „Я" кожної дитини, допомога молоді знайти себе в колективі, самовизначитись; підтримка ініціатив творчих об’єднань щодо вдосконалення навчання, виховання дітей, організації дозвілля.

Діяльність Ради учнівського самоврядування багатогранна:

- контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі;

- акції милосердя;

- соціальний захист учнів пільгових категорій;

- організація різних конкурсів, змагань;

- організація роботи спортивних гуртків і художньої самодіяльності та участь в них;

- участь в організації та проведенні тематичних свят, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;

- участь у профорієнтаційній роботі

- участь у суспільно-корисних справах.

Основною формою роботи учнівського самоврядування є загальноучилищні проекти та акції. До участі у загальноучилищних проектах, акціях, позаурочних заходах залучаються учні всіх груп. Постійними акціями, спрямованими на участь Ради є: соціальний проект  «Подаруй дитині частинку душі», училищні проект «Хочу бути зіркою», «Я – проти СНІДу»

Рада учнівського самоврядування  складається з старостату  учнівських груп.

При Раді створені і працюють постійнодіючі комісії:

1.  Комісія зі спорту та здорового способу життя. 

2.  Комісія дисципліни, порядку та правової культури. 

3.  Комісія соціального захисту. 

4.  Комісія з патріотичного виховання. 

5.  Комісія культурно-масових заходів.

6.  Комісія суспільно-корисних справ: 

Комісія зі спорту та здоровому способу життя    

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

- Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо). 

- Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя,

- Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.

- Пропаганда здорового харчування.

- Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.

- Пропаганда безпечного сексу.

- Проведення рейдів під девізом „Ні палінню!”. 

- Проведення Дня Здоров’я.

Комісія дисципліни, порядку та правової культури 

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно. 

- Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів.

- Спільна робота з Радою  профілактики правопорушень. 

- Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі.

- Організація та проведення лекцій з правової культури, брей-рингів та круглих столів „Чи знаєш ти закон? ” 

- Щоденний контроль за відвідуванням учнями занять, ведення журналу відвідування. 

- Організація циклу бесід „Про культуру спілкування”. 

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. 

- Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів. 

- Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її. 

- Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів. 

- Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

Комісія культурно-масових заходів.

Мета: Привчити учнів до змістового проведення  вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

- Організація та проведення позаурочних заходів, конкурсів.

- Проведення конкурсів художньої самодіяльності.

- Організація днів іменинників у групах.

- Організація та проведення екскурсій у музеї на різноманітні виставки.

- Організаційна робота по залученню учнів у гуртки, контроль за відвідуванням. 

- Організація та проведення молодіжних дискотек. 

- Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин. 

- Проведення українських вечорниць та народних свят. 

- Культпоходи в театри та кінотеатри міста Києва. 

Комісія з патріотичного виховання 

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності. 

- Пропаганда рідної мови.

- Організація і проведення тематичних свят.

- Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

- Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.

- Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Києва. 

- Організація екскурсії до музеїв. 

         Комісія суспільно-корисних справ: 

         Мета: Виховання в учнів працелюбності, дбайливого ставлення до училища, його майна. Залучення учнів до участі в санітарних днях, благоустрої території, приміщень.

-              Організація та контроль за прибиранням групами закріплених за ними територій;

-       Проведення санітарних днів;

-       Проведення суботників;

-       Приймати участь у благоустрої міста.

На засіданнях Ради учнівського самоврядування заслуховуються звіти голів комісій про свою роботу, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів.

Беручи участь у професійних конкурсах, учні одержують можливість виходу на більш високий подіум та рівень спілкування з професіоналами. Їхня праця оцінюється не лише викладачами та майстрами виробничого навчання, а незалежними експертами, фахівцями високої кваліфікації. Кожен учасник таких заходів реалізує своє право бути відповідальним і самостійним, бути співавтором і представити свої індивідуальні творчі здібності. Такий підхід відкриває перспективи професійного росту, саморозвитку і самовдосконалення.