Бібліотека

Бібліотека

Звіт роботи бібліотеки КВПУ будівництва і дизайну 2013-14 навчальний рік

 

У Законі України «Про загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

 Робота бібліотеки КВПУ будівництва і дизайну побудована на основі  Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

Основні завдання  бібліотеки:

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти;

- виховувати  інформаційну культуру, культуру читання,

-формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;

- сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

- підтримувати імідж училища.

 Найважливішим завданням  бібліотеки є якісне і своєчасне забезпечення підручниками. Задачі, які стоять перед бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду, робота з каталогом. Найважливішою складовою діяльності бібліотеки є формування фонду, його комплектування, від якості та повноти якого залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування користувачів.

Загальний фонд літератури – 10475

Шкільні підручники – 4088

            Художня література – 12688

Крім того бібліотечий фонд поповнився елекронними підручниками по таким предметам:

Англ.. мова – 46

Біологія - 28

Будівництво – 44

Діловодство – 51

Основи економіки - 191

Електротехніка – 12

Етика – 51

Інформатика – 50

Історія – 12

Математика – 4

Менеджмент - 52

Охорона праці - 10

Право – 33

Педагогіка  - 9

Психологія – 23

Підручники (різне) - 600

Товарознавство – 5

Туризм – 29

Психологія – 10

Укр. мова – 55

Фізична культура - 10

Шкільні підручники 10, 11кл. – 137

           Художня література – 20+117=137

Реалізація пріоритетного завдання бібліотеки щодо інформаційної, освітньої та соціально-культурної функції здійснюється за умови ефективного і повноцінного використання ресурсів . Основними завданнями бібліотеки були і є максимальне сприяння задоволенню інформаційних потреб працівників та учнів, підвищення якості обслуговування , використання інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи , використання електронних інформаційних ресурсів.

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій дало можливість  значно скорочувати час  на пошук інформації та підвищило  ефективність праці

         За звітній період зафіксовано – 1634 відвідування нашого інформаційного компютерного центру, що в 2 рази більше від попереднього року

Дані абонементу

Кількість користувачів   - 250, що є менше від попереднього року (310)

Кількість відвідувань - 2950

Кількість книговидач - 1316

Передплата здійснювалася в один етап.  У звітному році бібліотека отримувала 8 комплектів періодичних видань, з них журналів   - 5, газет – 3 

На сьогоднішній день бібліотека ставить своїми головними завданнями: якісне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу;пошук інноваційних форм бібліотечно-бібліографічної роботи;поповнення бібліотечного фонду;всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності викладачів;формування інформаційної культури студентів, як засобу самостійного пошуку інформації, добору інформаційних та бібліографічних джерел;сприяння освіті та самоосвіті користувачів;підвищення позитивного іміджу бібліотеки.

Невід`ємною складовою частиною діяльності бібліотеки є масова робота. Форми масової роботи в бібліотеці останнім часом зазнали значної трансформації. Крім традиційних методів використовуємо нові, завдяки яким у читачів формується стійка звичка до читання і користування бібліотекою. Особливе місце в популяризації книги займають масові заходи, акції, а також наша газета – «Читайка. У цьому навчальному році перший випуск «Читайки» у вересні 2013 року. Газета виходить щотижнево, На сьогоднішній день 40 випусків.

Сьогодні бібліотека - один із провідних підрозділів училища. Вона вирішує завдання інформаційного забезпечення навчального процесу, підвищення професійного та культурного рівня викладачів та студентів, виховання кожної молодої людини всебічно розвиненою особистістю. Колектив бібліотеки завжди перебуває в пошуках нових ідей, активно працює над створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів, а використання новітнього програмного забезпечення суттєво підвищує якість та ефективність роботи бібліотеки.

 

Зав. бібіліотекою         Буць Н.В.